Berita Industri

Forum Pembangunan Ubat asid nukleik

2023-08-06

Pada tahun 1975, Gilbert dan Sanger menubuhkan kaedah penjujukan DNA. 1985 Mullis mencipta teknologi PCR; Pada tahun 1990, Amerika Syarikat melancarkan Projek Genom Manusia (HGP). Pada tahun 2001, Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara lain menyelesaikan rangka kerja asas projek genom manusia, dan kemajuan penyelidikan asid nukleik telah pesat selama beberapa dekad. Ubat asid nukleik, juga dikenali sebagai ubat nukleotida, adalah pelbagai oligoribonukleotida (RNA) atau oligodeoxyribonucleotides (DNA) dengan fungsi yang berbeza, terutamanya pada peringkat gen. Forum hari ini juga mengadakan perbincangan mendalam tentang ubat teknologi asid nukleik, termasuk tetapi tidak terhad kepada kemajuan klinikal, isu profesional, strategi penyelidikan dan pembangunan, prospek aplikasi, dsb.